1. Vrijblijvende kennismaking

Ik maak graag kennis met jou tijdens een gesprek bij mij op kantoor in Oosterhout of bij jou thuis. Mocht jij liever eerst een telefonisch gesprek wensen, dan is dat natuurlijk ook mogelijk.  

Tijdens dit eerste vrijblijvende en kosteloze gesprek bespreek ik uitgebreid jouw situatie met jou en wat ik voor jou kan betekenen. Heb jij er een goed gevoel bij en wil jij dat ik voor jou aan de slag ga, dan stel ik samen met jou een plan van aanpak op. Daarbij zijn jouw wensen en behoeften leidend.

2. Aansprakelijk stellen

Na de kennismaking zal ik de wederpartij of diens verzekeraar aansprakelijk stellen. De verzekeraar neemt vervolgens een standpunt in over de aansprakelijkheid aan de hand van de uitgewisselde bewijsstukken. Te denken valt aan bijvoorbeeld schadeaanrijdingsformulieren, getuigenverklaringen, een proces-verbaal van de politie of rapporten van deskundigen.  

Zodra de verzekeraar de aansprakelijkheid heeft erkend, vraag ik de verzekeraar een eerste voorschot aan jou te betalen, zodat je alvast even vooruit kunt.

3. Ontzorgen en rust brengen

Een schaderegelingstraject kan lang duren. Mijn doel is om jou te ontzorgen en rust te brengen in jouw vervelende situatie. Ik zorg ervoor dat jij telkens voldoende voorschotten krijgt, zodat jij je geen zorgen hoeft te maken over jouw financiën. Zo kun jij je focussen op jouw herstel.

In de tussentijd houd ik jou op de hoogte van de relevante ontwikkelingen. Ook zal Ik regelmatig jouw actuele situatie met jou bespreken, zodat ik weet hoe het met jou gaat en welke hulp jij eventueel nodig hebt. Zo nodig zal ik in overleg met jou en de verzekeraar deskundigen inschakelen.  

Om een duidelijk beeld te krijgen van jouw letsel vraag ik jouw medische informatie op, uiteraard met jouw toestemming. De medische informatie wordt doorgestuurd naar mijn medisch adviseur met het verzoek om een medisch advies uit brengen. Mede aan de hand van het medisch advies stem ik telkens het vervolg van jouw zaak af met jou en de verzekeraar.

Ik vind het belangrijk dat jij je gehoord voelt. Samen met jou kijk ik naar jouw wensen en mogelijkheden om jouw situatie te verbeteren. Daarbij maak ik gebruik van de expertise van diverse deskundigen. Afhankelijk van jouw situatie stel ik herstelgerichte acties voor aan de verzekeraar.

4. De medische eindsituatie

De vorige stap wordt regelmatig herhaald tot op het moment dat de medisch adviseur aangeeft dat er geen veranderingen meer in jouw medische situatie worden verwacht. Men spreekt dan van een zogenaamde medische eindtoestand. Of je bent hersteld, of er is sprake van blijvende klachten en beperkingen die naar verwachting niet zullen veranderen. Ook kan het zo zijn dat een verslechtering naar de toekomst niet is uitgesloten, zoals bijvoorbeeld bij een risico op posttraumatische artrose. In dat geval zal ik daarmee rekening houden bij de afronding van jouw zaak.

Regelmatig wordt voor de afronding van jouw zaak een onafhankelijke arts (specialist) ingeschakeld voor het verrichten van een uitgebreid medisch onderzoek (expertise). De onafhankelijke arts geeft dan aan welke klachten en beperkingen jij als gevolg van het ongeval hebt opgelopen en of er toekomstige risico’s zijn waarmee ik rekening moet houden bij het afronden van jouw zaak.  

5. Afwikkeling van jouw zaak

Om jouw zaak af te kunnen wikkelen zal ik jouw volledige geleden en nog te lijden schade begroten. Vanzelfsprekend zal ik er alles aan doen om voor jou het best mogelijke resultaat te bereiken. Indien nodig zal ik de schade laten berekenen door een rekenbureau.

Zodra er een akkoord is bereikt met de verzekeraar kan ik jouw zaak afronden. Meestal zul jij een vaststellingsovereenkomst moeten tekenen, waarin de regeling met de verzekeraar staat beschreven. Uiteraard zal ik voor jou ook de vaststellingsovereenkomst zorgvuldig controleren.

Geen discussie uit de weg

Gedurende de letselschadezaak kan de gelegenheid zich voordoen dat de aansprakelijke partij (verzekeraar) jouw situatie anders ziet dan hoe jij en ik dat zien. Zo kan de verzekeraar bijvoorbeeld een andere visie hebben op de ernst van jouw letsel en de omvang van jouw schade. In de praktijk levert dit regelmatig frustrerende discussies op. Uiteraard ga ik dergelijke discussies niet uit de weg. Indien nodig zal ik een gerechtelijke procedure voor jou starten om de discussie voor te leggen aan de rechter. Als advocaat heb ik immers de bevoegdheid om voor jou te procederen.

Hulp nodig bij het verhalen van jouw schade?

Ik help jou graag met het verhalen van de schadevergoeding waar jij recht op hebt, zodat jij je volledig kunt concentreren op jouw herstel. Tijdens het gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken wij jouw zaak en vertel ik graag wat ik voor jou kan doen.

Liever direct in gesprek?

info@christianletselschade.nl
+31 6 27440336
Bredaseweg 108 A, 4902 NS Oosterhout

waarom kiezen voor Christian?

Strijdlustig

Vastberadenheid drijft Christian. Hij zet door waar anderen stoppen, combineert creativiteit met scherpte, en blijft overtuigend pleiten voor zijn cliënten. Zijn veerkracht is jouw kracht.

Zorgvuldig

Deskundigheid en precisie vormen de basis van Christian zijn aanpak. Hij benadert elke zaak kritisch en realistisch, waarbij hij altijd streeft naar het beste resultaat voor zijn cliënten. Jouw vertrouwen is zijn verantwoordelijkheid.

Rust

Bij Christian Letselschade Advocatuur staat rust centraal. Hij biedt een toegankelijke en empathische benadering, zodat cliënten zich begrepen en ondersteund voelen. Zijn heldere communicatie en servicegerichtheid zorgen voor een prettige ervaring.