letselschade

Verkeersongevallen

Een onverwacht ongeval in het verkeer kan een schok zijn, zeker als je daarbij letsel hebt opgelopen. Er zijn verschillende scenario’s waar je aan kunt denken. Het is wel van belang dat jij bewijst dat jouw letsel het gevolg is van de verkeersfout van de ander. Om die reden is het van belang dat jij beschikt over voldoende informatie zoals een ingevuld schade aanrijdingsformulier, eventuele getuigenverklaring(en) of een verklaring van de politie (proces-verbaal). Daarnaast is het van belang om jouw klachten op tijd te melden bij jouw huisarts of medisch specialist.  

Te voet of op de fiets aangereden?

Als voetganger of fietser word je aangemerkt als zwakke verkeersdeelnemer. Vanwege jouw kwetsbaarheid in het verkeer word je tot op zekere hoogte beschermd door de relevante regelgeving van het wegverkeer. In geval van een aanrijding met een motorvoertuig als fietser of voetganger wordt namelijk ten minste 50% van jouw schade vergoed. Dat geldt in principe ook als je zelf hebt bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties is deze hoofdregel niet van toepassing.

Speciale aandacht verdienen kinderen onder de 14 jaar. Wanneer zij betrokken zijn bij een verkeersongeval, draagt de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig in principe de volledige verantwoordelijkheid. Dit houdt in dat de schade van het kind volledig (100%) wordt vergoed, zelfs als het kind ook een verkeersfout maakte. Alleen als er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid geldt deze bescherming niet. In de praktijk komt dit echter nauwelijks voor.

Eenzijdig ongeval en toch een schadevergoeding

Eenzijdige verkeersongevallen, waarbij geen andere partij betrokken is, komen regelmatig voor. Denk aan scenario’s waarbij je tegen een object aanrijdt, zoals een lantaarnpaal of vangrail, of van de weg afraakt. Ook in dergelijke situaties kun je vaak alsnog jouw schade vergoed krijgen.

De kans is namelijk groot dat er een aanvullende schadeverzekering voor inzittenden (SVI) of een schadeverzekering voor opzittenden is afgesloten. Dergelijke verzekeringen vergoeden de schade van zowel de bestuurder als eventuele passagiers of opzittenden. Bij een beroep op dergelijke verzekeringen is de schuldvraag niet relevant.

 

Verkeersongeval tijdens je werk?

Een verkeersongeval tijdens werktijd is een arbeidsongeval. Raak je onderweg naar een zakelijke afspraak of bij het ophalen van een klant of patiënt betrokken bij een verkeersongeval, of word je bijvoorbeeld aangereden tijdens het bezorgen van een bestelling? Dan is jouw werkgever aansprakelijk voor jouw schade.

Als er sprake is van opzet of aan opzet grenzende bewuste roekeloosheid aan de kant van de werknemer, dan is de werkgever niet aansprakelijk. In de praktijk komt dit echter maar zelden voor.

Is er sprake van een ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden, dan is de werkgever op grond van de Arbowet verplicht om het ongeval te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Er zal dan vervolgens een ongevalsonderzoek worden uitgevoerd.

Een werkgever is verplicht om een afdoende verzekering af te sluiten voor schade die ontstaat door deelname aan het verkeer. Mocht zo’n verzekering ontbreken of niet afdoende zijn, dan is de werkgever zelf verantwoordelijk voor het vergoeden van de schade.

Waarborgfonds Motorverkeer

De situatie kan zich voordoen dat de veroorzaker van het verkeersongeval niet bekend is. Misschien is de veroorzaker van het ongeval snel doorgereden of reed hij in een gestolen of onverzekerd voertuig. In dat geval kun jij met jouw schade mogelijk terecht bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Voorwaarden voor het indienen van een schadeverzoek bij het Waarborgfonds Motorverkeer is dat de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig, of een daaraan gekoppelde aanhanger. Daarnaast moet het zeker zijn dat een derde de schade heeft veroorzaakt.

Aangereden terwijl je een auto, motor of bromfiets bestuurde?

Wanneer jou als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig zoals een auto, motor of bromfiets een verkeersongeval overkomt, wordt jouw schade vergoed als het ongeval is ontstaan door de fout van een andere verkeersdeelnemer. Te denken valt aan de overtreding van diverse verkeersregels en verkeerstekens zoals bijvoorbeeld het niet verlenen van voorrang en het negeren van stoptekens of andere verkeerstekens. Ook kun je denken aan de achterop aanrijding die leidt tot de zogenoemde whiplash klachten zoals nekklachten, hoofdpijn, duizeligheid, stijfheid van de nek, overgevoeligheid van licht en geluid, concentratieproblemen en vermoeidheid.  

Het is wel van belang dat jij bewijst dat jouw letsel het gevolg is van de verkeersfout van de ander. Om die reden is het van belang dat jij beschikt over voldoende informatie zoals een ingevuld schadeaanrijdingsformulier, eventuele getuigenverklaring(en) of een verklaring van de politie (proces-verbaal). Daarnaast is het van belang om jouw klachten op tijd te melden bij jouw huisarts of medisch specialist.

Met iemand meegereden of bij iemand achterop gezeten?

Als je met iemand meerijdt of bij iemand achterop rijdt ben je niet verantwoordelijk voor het veroorzaken van het ongeluk. Omdat je wordt gezien als schuldloze derde of schuldloze inzittende of opzittende kun je vrijwel altijd rekenen op een schadevergoeding.

 

Verkeersongeval in het buitenland?

Heb jij een verkeersongeval gehad met een ander motorvoertuig in het buitenland? Dan zijn de regels en mogelijkheden om jouw schade te verhalen vaak anders dan in Nederland.

Als de schadeveroorzakende partij bekend is en verzekerd is, dan kun je in Nederland alsnog terecht bij de vertegenwoordiger van de buitenlandse verzekeraar. Van belang is dat de wederpartij wel uit een ander EU-land moet komen en dat het ongeval plaatsvond in een EU-land.

De vertegenwoordiger van de buitenlandse verzekeraar zal in Nederland optreden namens de buitenlandse verzekeraar. In principe gelden dan wel de regels van het land waar het ongeval plaatsvond. Dit kan grote gevolgen hebben voor de door jou te claimen schadevergoeding.

Heb jij letsel opgelopen door een ongeval met een onbekend of onverzekerd motorvoertuig? Dan is het misschien alsnog mogelijk om jouw schade te verhalen via het Waarborgfonds Motorverkeer.

Vond de aanrijding plaats met een ander Nederlands voertuig, dan zijn de Nederlandse regels wel van toepassing.  

Ook als je een schadeverzekering voor inzittenden (SVI) hebt afgesloten kun jij in principe gewoon bij jouw Nederlandse verzekeraar jouw schade verhalen.

Op zoek naar een second opinion?

Als je twijfelt of jouw huidige belangenbehartiger jouw letselschadezaak op de juiste manier behandelt, help ik jou graag met behulp van een second opinion of overname van de behandeling van jouw zaak. Tijdens het gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken wij jouw zaak en vertel ik graag wat ik voor jou kan doen.

Hulp nodig bij het verhalen van jouw schade?

Ik help jou graag met het verhalen van de schadevergoeding waar jij recht op hebt, zodat jij je volledig kunt concentreren op jouw herstel. Tijdens het gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken wij jouw zaak en vertel ik graag wat ik voor jou kan doen.

Liever direct in gesprek?

info@christianletselschade.nl
+31 6 27440336
Bredaseweg 108 A, 4902 NS Oosterhout

waarom kiezen voor Christian?

Strijdlustig

Vastberadenheid drijft Christian. Hij zet door waar anderen stoppen, combineert creativiteit met scherpte, en blijft overtuigend pleiten voor zijn cliënten. Zijn veerkracht is jouw kracht.

Zorgvuldig

Deskundigheid en precisie vormen de basis van Christian zijn aanpak. Hij benadert elke zaak kritisch en realistisch, waarbij hij altijd streeft naar het beste resultaat voor zijn cliënten. Jouw vertrouwen is zijn verantwoordelijkheid.

Rust

Bij Christian Letselschade Advocatuur staat rust centraal. Hij biedt een toegankelijke en empathische benadering, zodat cliënten zich begrepen en ondersteund voelen. Zijn heldere communicatie en servicegerichtheid zorgen voor een prettige ervaring.